Su Kaçağı | Petek Temizliği

Robotla Tıkanıklık Açma | Kombi Petek Temizliği Acil Su kaçağı ve tıkanıklık açma için %100 garantili hizmet...

Ersoylar Tesisat, İstanbul genelinde su kaçağı tespiti, tıkalı gider açma, petek temizliği ve kombi bakım tamir servisi konularında profesyonel olarak garantili hizmet vermektedir. Siz de bizleri tercih ederek su tesisatçı bulma kolaylığu ile uygun fiyat garantisini kaçırmamış olursunuz.

Merkezi Kazan Sistemleri Nelerdir ?

İçeriği Puanla

Merkezi sistemlerde ocakta yakılan yakıtın sıcaklık enerjisi sisteme dahil olarak suya geçer yada suyu ısıtır. Isıtılan bu su hafifler ve sıcak su gidiş kollektöründen ve gidiş pompası vasıtası ile binanın üst katlarından geçerek yukarıya doğru ilerleyerek çıkar. Sıcak su gidiş hattı, kırmızı borular vasıtası ile çekilmiştir. Ve bu borular kullanılarak sıcak su bütün sistemi dolaşır. Devir daim pompası desteğiyle sisteme basılan su, sistemin gezdiği katlarda bulunan kalorifer peteği veya radyatörlere dolar. Bu radyatör yada kalorifer peteklerine dolan sıcak suyun yaymış olduğu sıcaklık enerjisi odayı ısıtır. Radyatörün içerisinden sıcaklık gücünü yürüyerek su, soğumaya başlayarak ağırlaşır ve alttaki dönüş borularını kullanarak su hattı vasıtası ile kalorifer kazanına geri döner. Ağırlaşan bu soğuk suyun kullandığı hat mavi borular ile çekilmiştir.Sistemdeki mavi boruları kullanarak sisteme dönen bu soğuk su yine ısıtılarak aynı işlemlerden geçmektedir. Bu ısıtma döngüsüne merkezi kazan sistemi ile ısıtma denir. Siz de merkezi kazan sistemi ihtiyaçlarınız ve merkezi kazan sistemi tutarları için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz. Her türlü merkezi kazan sistemi ve merkezi sistem işlerinizi, bütün aşamaları ile beraber yapmaktayız.Katı. sıvı veya gaz halindeki bir yakıtın yakılarak, kimyasal enerjisinin sıcaklık enerjisine döndürülmesini sağlayan, ve bu sıcaklık enerjisi ile akışkan bir sıvıyı ısıtarak, ısıyı başka yerlere aktaran basınçlı bir kaptır.

Kazanların verimliliği ise yanma sırasında oluşan ısının hangi miktarda kullanma mahalline taşındığına bağlıdır. Yanma kararı oluşan sıcaklık enerjisinden ne kadar yüksek yararlanırsak o miktarda yakıt tüketimimiz düşük, atmosfere bıraktığımız atık gazlar o denli azca ve kazan için yapacağımız işçilikte o miktarda azca olacaktır.Fosil yakıtlar esas olarak karbon ve hidrojenin bileşiminden oluşmuştur. Yakıt içerisindeki hidroje oranının yüksek olması duman gazları içindeki su buharı payı ve dolayısıyla su buharının yoğuşma noktası sıcaklığının yüksek olmasını gerektirir. Duman gazı içindeki su buharı ve su  bununla beraber yanma için lüzumlu hava fazlalığına bağlıdır. Hava fazlalığı ne kadar düşükse su buharının yoğuşma noktası sıcaklığı o denli yüksektir. Bu durumda, dumandaki su buharı payı yükselir. Diğer yandan ise hava fazlalığının düşük olması kazan verimini müspet yönde etkiler. Hava fazlalığı düşükse kazan verimi yüksek, yakıt tüketimi azca olmaktadır. Üflemeli yakma sistemlerinde ekonomik nedenlerle olası olmasıyla birlikte düşük hava fazlalığı amaçlanır.

Yerden Isıtma Temizliği Nasıl Yapılır

Kazan Sistemi Ne İşe Yarar ?

Kalorifer kazan çeşitleri ve modelleri yapılışlarında kullanılan malzemeye nazaran sınıflandırılır. Kalorifer kazanları dökme demirden yada çelik saclardan yapım edilirler. Ayrıca kalorifer kazanları katı, sıvı ve gaz yakıtlı olarak da üçe ayrılmaktadır. En mühim kalorifer kazanı çeşitleri ve modelleri aşağıda özetlemek gerekirse özetlenmiştir.Dökme dilimli kazanlar, dökme demirden ve dilimler hâlinde yapım edilirler. Dilimler hususi nipellerle birbirine eklenir. Bağlama işlemi çektirme denilen aletle sağlanır ve gergi çubuklarıyla sabitlenir. Dökme dilimli kazanlar, sıcak sulu tesisatlarda kullanıldığı benzer biçimde, basıncı 1 kg/cm²yi geçmeyen buharlı ısıtma tesisatlarında da kullanılmaktadır.Kazanların, ısıtma gücü kilokalori/saat (kcal/h), kilowat (kW) olarak yada ısıtma yüzeyleri metrekare (m²) olarak belirtilir. Isıtma yüzeyi kazanın direkt doğruya ateşe karşı olan kısımlarıyla, sıcak gazların yaladığı yüzeylerin toplamı olarak kabul edilir. İşletme basınçları 4-6 kg/cm² değerindedir. Bu kazanlar TS 430, 4040 ve 4041 standardına müsait üretilmelidir. Dökme dilimli kazanlar katı (odun, kömür vb.), sıvı (fuel-oil, motorin ), gaz (organik gaz ve LPG), sıvı-gaz yakıt yakacak halde tasarlanmıştır.Bu tip kazanlar çelik saclardan birbirine kaynakla yapım edilirler. Küçük ve orta büyüklükteki merkezî ısıtma sistemlerinde kullanılırlar. Çelik kazanlar, yarım silindirik, silindirik ve prizmatik tipte yapılırlar. Katı, sıvı ve gaz yakacak halde yapım edilirler. Küçük ve orta büyüklükteki tesislerde daha fazlaca yarım silindirik kazanlar tercih edilmektedir. Çelik sıcak su kazanları TS 497 kapsamındadır. Bu standart içerisine giren sıcak su kazanları için konstrüksiyon basıncı maximum 5 kg/cm² değerinde olmalıdır. Buhar ve kaynar su kazanları ise TS 377’ de yer alır ve silindirik formda (skoç kazan) yapım edilirler.

Konstrüksyon basıncı 5 kg/cm² den yüksek olan sıcak su kazanları da ne olursa olsun silindirik olarak yapılmalıdır. Düşük sıcaklıklarda emek harcama hâlinde soğuk yüzeyler üstünde asit ve su buharı yoğuşması meydana gelir. Kazanlar acele çürür. Bu vaka bilhassa sıvıyakıt yakan çelik kazanların korozyon sebebiyle kısa zamanda işe yaramaz hale gelmesine yol açar. Bu korozyonun önlenmesi için kazan su sıcaklığının 55 °C’den, baca gazının sıcaklığının ise 150 °C’ den aşağı düşmemesi gerekir. Bunun için de 3 yada 4 yollu karıştırma vanaları ile kazandaki su sıcaklığının yüksek tutulması yararlıdır.erkez ile hane içinde devamlı olarak sıcak su sirkülasyonu sağlamış olduğu için, hali hazırda ısınmış hanelerde enerji tasarrufu sağlamak adına, fazla ısınmanın önüne geçilmelidir. Merkezi Isıtmada, Termostatik Vana’nın enerji tasarrufundaki önemi büyüktür. Termostatik Vanaiçerisinde yer edinen civa ve yay sistemi yardımıyla hane ısısı, istek edilen sıcaklığa nazaran ayarlanabilmektedir. Böylece fazla enerji harcanmasının önüne geçilerek enerji tasarrufu sağlanmış olur. Termostatik Vana ile alakalı daha çok bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.Merkezi Isınmanın çalışabilmesi için dış hava sıcaklığının 15 ºC’nin dibine düşmesi gerekmektedir. Bina yada apartmanların dış cephelerine yerleştirilen ısı sensörleri, Merkezi Sistem’de yer edinen idareci bilgisayara malumat göndererek, sistemin çalışmasını otomatikman sağlamaktadır.Merkezi Isınmanın çalışabilmesi için dış hava sıcaklığının 15 ºC’nin dibine düşmesi gerekmektedir. Bina yada apartmanların dış cephelerine yerleştirilen ısı sensörleri, Merkezi Sistem’de yer edinen idareci bilgisayara malumat göndererek, sistemin çalışmasını otomatikman sağlamaktadır. MERKEZİ SİSTEM BAKIMI NASIL YAPILIR? Merkezi Isıtma Sistemi’nin sorunsuz ve enerji tasarruflu olarak çalışabilmesi için, sistemin senelik ve altı aylık olmak suretiyle, tertipli olarak bakımı yapılmalıdır. Merkezi Sistem’in her sene yaz aylarında, ısıtma sisteminin kullanılmadığı dönemde tertipli olarak boru, petek ve pompa temizliklerinin yapılması gerekmektedir. Böylece biriken tortu ve pislikler temizlenmiş olur. Merkezi Isıtma Sistemi’nde senelik olarak yapılması ihtiyaç duyulan bir öteki bakım ise pompa ve eşanjör temizliğidir. Özellikle sistemin çalışmasında büyük ehemmiyet taşıyan eşanjör parçası, fazlaca minik kanallara haiz olduğu için, tıkanıklıklara daha fazlaca dikkat edilmelidir. Eşanjör Bakımı Nasıl Yapılır bağlantısından bakım detaylarına ulaşabilirsiniz. MERKEZİ SİSTEM FATURA HESAPLAMA Merkezi Isıtma hesaplaması, iki değişik metot ile gerçekleştirilmektedir. Bunlardan ilki Merkezi Sıhhi Sıcak Su, bir öteki ise Kalorimetre Isı Sayacıdır.

İstanbul Doğalgaz Tesisatı

Daha Az Fatura İçin Merkezi Sistem Mi Kullanılmalı ?

Hanelerin kullandıkları enerji miktarının adil bir halde hisse edilebilmesi için Enerji Verimliliği Kanunu’na nazaran hesaplamalar yapılmaktadır. Formüllere ve hesap yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine Merkezi Sistemde Fatura Hesaplamabağlantısından ulaşabilirsiniz. Kaskad şu demek oluyor ki birkaç Kat kaloriferlerinin bir kollektörde toplanması olabilir. Bu sistemde kat kaloriferleri 1 den fazla olup ihtiyaca nazaran dönem girerler. Kollektörde giriş ve çıkışlar aynı doğrultuda olmaz ve kolektör çapı DN100 civarında olabilir. Modülasyonu yüksek (mesela 0,30 olabilir) atmosferik brülörlü-ekonomizerli yoğuşmalı doğalgaz kazanı olabilir. 0,30 modülasyonda kazan kapasitesi 200.000 kcal/h ise ihtiyaca nazaran 0,30×200.000=60.000 kcal/h e kadar düşebilir ki bu yazın sıcak su ihtiyacı olabilir.Bu durumda Çatıda cenup cepheye 30 C açıyla ki çatı yüzeyine tam yatırılmış (çatı eğimi 30 C) yatırılmış Güneş Panelleri İle sıcak su sağlanabilir ki bilhassa yazın çok iyi bir uygulamadır. Özellikle Bütün bir firmaya ilişik İşyerleri için kazana bağlı merkezi çift serpantinli merkezi boyler kullanılması çok müsait bir çözümdür. Bu boyler ile binanın sıcak suyu güneş enerjisi desteği kazan tarafından üretilir . Dairelerin sıcak su ihtiyacı için sıcaklık sayacından daireye giren kalorifer hattına bağlı daire içi boyler kullanılarak sıcak su ihtiyacı sağlanabilir ki bu durumda merkezi boylere gerek yoktur. Kullanılacak sıcak su ihtiyacı için kullanılacak sıcak ve soğuk su boru çapları DN20 seçilebilir. Boyler-kazan sirkülasyon pompası ise 0,5 m3/h-2 mss yada 1 m3/h-5 mss seçilebilir. Merkezi kazan sisteminde kazan çıkışı ile baca arasına bağlanan ekonomizer ile baca gazlarının ısısından yaralanılarak kazana giren sıcak su ön ısıtma yapılarak,ısıtma verimi 0 yükseltilebilir..Özellikle İşyerlerin’de bu yapılmalıdır. Kazan için dış ortam ve iç ortam sıcaklığına bağlı kompanizasyon yapılamalı ,bunun için dış-iç ortam termostalarının kazan brülörüne bağlantısını projede gösterilmelidir. Seçilecek Kazan verimi yüksek bereketli yoğuşmalı atmosferik brülörlü doğalgaz kazanı olarak seçilmelidir.Bu kazanlar dilimli-döküm olup-yerinde montajları yapılır.Döküm kazanlarda kazan gidiş ve dönüşü kazanı ısıl şoklara karşı korumak için kazan gidiş ve dönüş boruları 3 yollu vana ile birbirine bağlanmak zorundadır.Bu anlamda bu rabıta çizimi kalorifer döşem kolon şeması ve kat planında gösterilecektir.Merkezi ısıtma sistemi nelerdir sorusunun yanıtı en temel tanımı ile beraber bütün binanın dairelerinde eşit halde ısıtma sağlanmasıdır. Böylece bütün apartman dairelerinde aynı sıcaklık ve ısı elde edilmektedir. Ayrıca binanın yalıtımı yapılmışsa, bu durumda merkezi ısıtma fazlaca daha iyi verim sağlamaktadır. Merkezi ısıtma yönetmeliği kapsamında belirtilen tanımlara nazaran ise; bir merkezden ısıtmanın elde edilmesi ve bunun bütün binalara dağıtılması benzer biçimde izahat yapılmaktadır. Yani binanın muhtelif bölümlerinin bir merkezden borular vasıtası ile dağıtılan sıcak suyun yahut buharın ısınma sağlamasıdır. Merkezi ısıtmanın emek harcama yöntemi ise tek bir merkezde şu demek oluyor ki kazandaki enerjinin dairelerde yer edinen radyatörlere sıcak su vererek radyatörlerin ısınması ve haliyle bu ısının evi de ısıtmasıdır. Başka herhangi bir muamele oluşturmaya ihtiyaç duymadan evlerin ısınma gereksinimlerini karşılamaktadır. Kullanılan akışkanı ise yöneten kazan ve boru tesisatı tek lüzumlu olan araçlardır. Aynı halde her vakit yeni su deposu da sağlamak gerekmez bundan dolayı sistem içindeki sirkülasyon yardımıyla borular ve kazanın yardımıyla ısınan su devamlı dolaşmaktadır. Böylece su deposu mevzusunda da tasarrufludur. Merkezi ısıtma ek olarak kömür yahut doğalgaz ile çalışabilmektedir.Kombi yahut merkezi sistem tarzı yapılırken göz önünde tutulması ihtiyaç duyulan bina yalıtımıdır. Merkezi ısıtma sistemleri dezavantajları olarak genel anlamda yüksek faturalar gösterilebilmektedir sadece bu faturaların bina yalıtımından da arttığının bilinmesi gerekir. Merkezi sistemin kurulumu yahut işlemesi için öncelikli olarak yapılması ihtiyaç duyulan bina yalıtımının sağlanmasıdır. TS285 standartlarına nazaran izolasyon yapılacak bina için iklim, mevsim, güneş alma durumu, rüzgâr, yağmur miktarı benzer biçimde etmenler göz önünde tutulmalıdır. Eğer bu etmenler, ısıtma enerjisi ihtiyacının belirtilmiş sınır değerden altında kalıyorsa, bu durumda herhangi bir izolasyon oluşturmaya gerek bulunmamaktadır.

Ancak sıkıntılı şartların, nemli ve sık yağışlı iklimler başta olmak suretiyle bina böylesi bir coğrafyada bulunuyorsa, bu durumda izolasyon yapmak faydalı olacaktır. Yeni binaların bir çok bu bakımdan izolasyon yapılma biçimde satışa çıkarılmaktadır. Fakat tekrar de yalıtımın standartlara müsait bir halde yapılıp yapılmadığını öğrenmek faydalı olacaktır. Çünkü ısıtma mevzusunda en mühim nokta bina yalıtımından geçmektedir. Eski binalarda ise çoğunda izolasyon bulunmaz sadece daha sonradan izolasyon yapılabilmektedir. Isı yitirilmesine en fazlaca niçin yerler dış ortam ile münasebet arasında olan kiriş ve kolon, dış duvar ve havalandırma kaçakları ile beraber pencerelerdir. Bu yüzden bir binada bu etmenlerin fazlaca olması sıcaklık değerlerinin de düşük bulunmasına niçin olacaktır. Bundan dolayı yüksek kattan oluşan binalar alırken izolasyon yanında pencere sayısı benzer biçimde etmenlere de bakılması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

porno - istanbul escort
casino siteleri