Su Kaçağı | Petek Temizliği

Robotla Tıkanıklık Açma | Kombi Petek Temizliği Acil Su kaçağı ve tıkanıklık açma için %100 garantili hizmet...

Ersoylar Tesisat, İstanbul genelinde su kaçağı tespiti, tıkalı gider açma, petek temizliği ve kombi bakım tamir servisi konularında profesyonel olarak garantili hizmet vermektedir. Siz de bizleri tercih ederek su tesisatçı bulma kolaylığu ile uygun fiyat garantisini kaçırmamış olursunuz.

Kazan Dairesi Emniyet Kuralları Nelerdir ?

İçeriği Puanla

Olası bir vehamet anında dairenin tüm emek harcama sistemini kesecek bir vehamet butonu, kazan dairesi dışına konulmalıdır. Kazan dairesine tüm makineler ehil alanda sığacak halde konulmalı ama tüm bunlar haricinde sağlanabilen en en az alan ayırılmalıdır. Kazan dairesi bodrum katta bulunuyorsa, bacaya müsait yer bulunması ve dağıtım borularının kısa ve dengeli tutulması için orta kısımlar tercih edilmelidir. Üstten dağıtım ve toplama sistemleri ısıtma için elverişsiz olacağından tercih edilmemelidir. Doğalgaz sayaçları kazan dairesinin dışına yerleştirilmelidir. Kazan dairesi kapıları yanmaz ve dışarıya doğru oluşturulan kapılardan olmalıdır. Kazan dairesi içinde sıvı ve gaz tankları bulundurulmamalı, bulunuyorsa da duvar vesilesiyle ortamdan ayırılmalıdır. Doğalgaz kullanılan kazan dairelerinde, gazları algılayacak gaz algılayıcıların bulunması gerekmektedir.

Gaz kullanılan kapalı bölümlerde gaz kaçağına karşı organik ve mekanik havalandırma sağlanması gerekir. Aksi takdirde vehamet oluşturabilir. Kullanılan gazın bütün özellikleri dikkate alınarak, tenvir ve açma kapama anahtarları ile panolar kapalı, müsait ve emin bölgelere konulmalıdır. Aydınlatma sistemi tavandan 50 santimetre aşağıya sarkmalı yada üst havalandırma sisteminin altında duracak halde yerleştirilmelidir. Zincirlenmelidir veya başka bir emin yol tercih edilmelidir. Kullanılan gazın türü ve özellikleri dikkate alınarak, tablolar, panolar, anahtarlar, prizler, borular ve tüm elektrik tesisatı alakalı bütün yönetmelikler ve ek olarak Türk standartları ele alınarak tasarlanmalı ve tesis edilmelidir. Bu döşem sisteminde kullanılacak tüm kablo ve materyaller de standartlara müsait olmalıdır. Aksi takdirde ciddi can ve mal kayıpları yaşanabilir. Tehlike arz eden bir vaziyet olduğu gözden kaçmamalı, malzemeden her kesinlikle çalınmamalı, en iyisi kullanılmalıdır.

Kazan Dairesinde Neler Dikkat Edilir ?

Kazan dairesi doğalgazlı kullanımlarda, baca ve döşem özellikleri TSE standartlarında ve gaz idaresinin yönetmeliklerinde kurallara bağlanmıştır. Aşağıda belirtilen kurallar alakalı gaz kuruluşunun iç döşem şartnamelerine gore değişim gösterebilmektedir. Bu kuralları inceleyecek olursak; – Kazan dairesi doğalgaz tesisatı, proje, araç-gereç tarzı ve montajı alakalı standartlara ve gaz müesseselerinin teknik şartnamelerine müsait olarak yapılır. – Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri – Makine Tesisatı – Genel Teknik Şartname’sine gore sıcaklık santrallerinin meskûn hacimlerin dibine yerleştirilebilecek 0,5 bar’dan yüksek basınçlı buğu ve kızgın su kazanlarında aranan şart,Su Hacmi (m3) x İşletme Basıncı (bar) ≤ 10 şeklindedir. Bu şartı sağlayamayan güçteki kazanlar için üstünde kat bulunmayan ayrı bir kazan dairesi yapılması zorunluluğu vardır. – Yırtılma yüzeyi a) Bir kazanın gücü 120 000 kcal/h (140 kW)’dan fazla ise yada kazan dairesinin bütün kapasitesi 1 200 000 kcal/h (1400 kW)’dan fazla ise yada kurulu kapasitenin kazan dairesi hacmine kısmı 945 kcal/m3h (1100 W/m3)’den fazla ise kazan dairesinin, kazan patlaması niteliğinde binaya bir zarar vermemesi için bir yırtılma yüzeyi inşa etmek zorunludur.Bu yüzey kazan dairesinin tavanında yada yan duvarlarında olabilir. b) Yırtılma yüzeyi için ayrılması ihtiyaç duyulan alan kazan dairesi hacmine bağlıdır. Bu alan 300 m3 hacme kadar olan kazan dairelerinde 0,2 m2/m3 büyüklüğünde olmalıdır. c) Aşağıda belirtilen durumlarda yukarıda bahsedilen şartlara bakılmaksızın kesinlikle bir yırtılma yüzeyi bulunmalıdır. * Öğrenci yurdu, okul, hastane, tiyatro, beyaz perde benzer biçimde insanların toplu hâlde bulunmuş olduğu binalarda, * Kazan dairesinin üzerinde yada yakınında bina varsa, * Aynı kazan dairesinde organik gaz ile birlikte katı yakıt yada sıvı yakıt benzer biçimde öteki yakıtlar kullanılıyorsa(Farklı yakıttaki kazanların aynı ortamda emek harcama durumuna genel anlamda gaz dağıtım şirketlere izin vermemektedir.) – Kazanlar döşeme rutubetinden ve muhit yıkama sularından korunmak suretiyle sonlanmış döşemeden 10-15 santimetre yükseklikte bir kural üstüne oturmalıdır. Beton kural yüksekliği ek olarak brülör kazan monte edildiğinde, brülörün altı yerden minimum 30 santimetre yukarıda olacak halde yapılmalıdır. Bu sayade brülörün yerden tozve zararı olan maddeleri emmesinin önüne geçilir.Kazanların ve öteki büyük cihazların yerleştirilmesi ve bakımı için yeter büyüklükte alan bırakılmakla birlikte olası olan en minik hacim kullanılmalıdır. Maksimum kazan dairesi kütlesi kazan gücünün her 293 kW (252000 kcal/h)’lik bölümü için 21 m3 ’tür. – Kazan dairesinin yeri olarak binalarda çoğu zaman bodrum kat seçilir. Ancak son yıllarda yüksek bereketli ve daha minik boyutlu kazanların üretilmesiyle sıvı ve gaz yakıtlı kazanlar binaların çatısında da kurulabilmektedir. – Bodrum kat yerleşimlerinde kazan dairesi çoğu zaman binanın orta kısımlarında olacak halde yerleşim yapılması hem bacanın müsait bir yere yerleşimine,aynı zamanda yatay dağıtım borularının kısa ve dengeli dağıtım yapmasına imkan sağlar. Bu özelliklerle beraber alttan dağıtım ve alttan toplama gibi bereketli döşem tasarımı yapımına imkan sağlar. – Kazan dairelerinin çatıda tesis edilmesi niteliğinde bacanın çatıda tesis edilmesi ve bilhassa doğalgazlı kazanlar için korku sınıfını düşürmesi de avantajlı gözükmekle beraber ısıtılan akışkanın üstten aşağı doğru sevki (üstten dağıtım üstten toplama) zorlaşmaktadır. Üstten dağıtım üstten toplama sistemleri ısıtma tesisatında en elverişsiz sistemdir.

Çatıda montaj niteliğinde; a) Statik hesaplarda kazan dairesindeki yüklemenin tesiri dikkate alınmalıdır. (Yaklaşık 1000-2000 kg/m2) b) Çatının altında ve tarafındaki mahallere hastalık verebilecek tesirleri aktarmamak için ehil akustik izolasyon uygulanmalıdır. Kazanların dibine vibrasyon izoleli kural yapılmalıdır. c) Kazan dairesinden çıkış için müsait merdiven yapılmalıdır. Kapı ve pencereler kaçış yönünde, kilitsiz ve basit açılabilecek halde düzenlenmelidir. d) Yakıt boru hattı organik havalandırmalı, basit müdahale edilebilen bir dikey döşem kanalı yada merdiven boşluğunda duvara yakın olacak halde düzenlenmelidir. e) Havalandırma ve öteki kriterler bodrum kazan daireleri ile aynı olmalıdır. – Doğalgaz sayaçlarının kazan dairesi dışına yerleştirilmesi gerekir.Herhangi bir korku anında gazı kesecek olan ana kapama vanası ile elektrik akımını kesecek ana dönem kesici ve ana elektrik panosu, kazan dairesi haricinde kolayca ulaşılabilecek bir yere konulur. Gaz ana vanasının yerini yayınlayan plaka, bina girişinde kolayca görülebilecek bir yere asılır. – Gaz kullanılan kapalı bölümlerde, gaz kaçağına karşı organik yada mekanik havalandırma sağlanması gerekir. – Kazan daireleri dışına muhtemel bir korku anında kazan dairesinin bütün elektrik tertibatını kesecek (alarm aleti hariç) acele stop butonu konulmalıdır. – Kazan dairesi içinde katı yakıt depoları, sıvı ve gaz tankları bulunmamalıdır. Eger bulunuyorsa bu tarz şeyleri bir duvar aracılığıyla ortamdan ayırmak gerekir. – Kazan dairesi kapıları yanmaz malzemeden ve dışarıya açılacak halde yapım edilmelidir. – Kazan dairelerine güvenlik kuralları ve cihazların kullanım talimatları asılmalıdır. – Kazan dairesinde doğalgaz kullanılması hâlinde, bu gazları algılayacak gaz algılayıcıların kullanılması şarttır. – Kazan dairesi topraklaması 21/8/2001 tarihindeki ve 24500 sayılı Resmi Gazetede piyasaya çıkan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine müsait halde yapılır. Her kazan dairesi için kolon tesisatından ayrı topraklama tesisatı yapılmalıdır. – Topraklama tesisatı: a) 0,5 m², 2mm genişliğinde bakır levha ile b) Som bakır çubuk elektrotları ile yapılabilir (En azca 16mm çapında ve 1,5m uzunlukta, 1000 mikron değerinde) – Kullanılan gazın özelliği dikkate alınarak, tenvir ve açma-kapama anahtarları ile panolar, kapalı tipte (exproof) müsait bölgelere tesis edilir. – Aydınlatma sistemi tavandan minimum 50 santimetre. aşağıya sarkacak halde yada üst havalandırma seviyesinin altında duracak halde zincirlerle yada yan duvarlara etanj tipi exproof flouresan armatürlerle yapılmalıdır.

Kazan Dairesinde Emniyetler Nasıl Alınır ?

Kullanılan gazın özelliği dikkate alınarak, tablolar, anahtarlar, prizler, borular benzer biçimde tüm elektrik tesisatının alakalı yönetmeliklere ve Türk Standartlarına müsait olarak tasarlanması ve tesis edilmesi gerekir. Bu döşem ve sistemlerde kullanılacak her türlü aygıt ve kabloların alakalı standartlara müsait olması gerekir. – Doğalgaz tesisatlı kazan dairesi tavanının olası olmasıyla birlikte düz olması ve gaz sızıntısı hâlinde gazın birikeceği ceplerin bulunmaması gerekir. – Yetkili bir kuruluş tarafınca verilen kazan dairesi işletmeciliği kursunu bitirdiğine dair sertifikası bulunmayan şahıslar, kazan dairesini işletmek suretiyle çalıştırılamaz.Kazan dairesi; katı, sıvı yada gaz halinde bulunan yakıtların yakılması cevabında ortaya çıkan kimyasal enerjinin sıcaklık enerjisine dönüştürülmesini sağlar. Ortaya çıkan sıcaklık enerjisi akışkan birtakım sıvıları ısıtması cevabında istenilen bölgelerin ısıtılması sağlanmaktadır. Kazanların verimlilikleri ise yanma esnasında oluşan ısının ne kadar uzaklığa taşındığına bağlıdır. Bundan ötürü yanma cevabında oluşan sıcaklık enerjisinden olabildiğince yüksek halde istifade etmek gerekmektedir. Yakıt tüketimini bu sayede düşük seviyelere indirmemiz olası olacaktır. Bunlar cevabında atmosfere bırakılan atık gaz miktarı ve kazan için meydana getirilen işçilik azalacaktır. Kazan Dairelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Kazan dairelerinde en çok bereketlilik ile çalışılması esas alınmıştır. Bundan ötürü kazan dairelerinde dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan hususlar yer almaktadır. Isı merkezinde bulunan elemanların emin ve performanslı bir halde emek harcaması gerekmektedir. Bu elemanların gerektiği durumlarda onarım edilmesi ve tarihi erişince bakıma katılımı gerekmektedir. Peki kazan dairelerinde dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan hususlar nelerdir? Kazan dairesinde bulunan her kazanın önünde kazanın duman borularının onarım edilmesi açısından mesafe bulunmalıdır. Bu mesafenin ideali kazan boyunun 1 metre fazlası olarak önerilmektedir. Kazanların duvardan ve duvara monte edilmiş cihazlardan uzak olması gerekmektedir. Önerilen standartlar gereğince bu mesafenin minimum 70 santimetre olması gerekmektedir. Ayrıca kazan dairesi içinde birden oldukca kazan yer alıyorsa bu kazanların içinde minimum 50 santimetre mesafe bulunması önerilir. Kazan dairesi yüksekliği 2.5 metre yükseklikten alçak olmamalıdır. Kazanlar su sızıntılarına karşı yerden yüksek olmalı ve beton üstüne oturtulmalıdır. Kazanların yerden yüksekliği standartlara gore 10 santimetre yüksek olmalıdır.Kazan Dairesi Havalandırma Kuralları Kazan daireleri bilhassa kış aylarında bütün performansı ile çalışmaktadır. Bundan ötürü çalışan bireyin esenlik problemi yaşamaması adına kazan dairesi havalandırma kuralları yer almaktadır. Kazan dairesi havalandırma kuralları: Kazan dairelerinin içinde brülör için lüzumlu yanma havası oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca ortamda oluşacak herhangi bir gaz kaçağı ve yanmamış atık gazların ortamdan çıkarılması gerekmektedir. Bundan ötürü kazan daireleri içinde üst havalandırma menfezi bulunması gerekir. Alt ve üst havalandırmaların yakın çevresi bilhassa önleri zehirlenme ve boğulma risklerinden dolayı kapatılmamalıdır. Alt havalandırmanın brülör seviyesinde olması önerilmektedir. Üst havalandırmalar ise tavana yakın olarak önerilir. Ayrıca üst ve alt havalandırmanın birbirine yakın olmaması gerekmektedir. Çünkü üst ve alt havalandırmanın birbirine yakın olması kısa dönem akımı oluşturur. Bunun cevabında brülör yanma verimi etkilenir. Havalandırma açıklıklarının bağları dış ortamla direkt olmamalıdır. Havalandırma olası olduğunca havalandırma kanalları ile yapılması önerilmektedir.

Kazan Dairesi Elektrik Tesisatı Kuralları Kazan dairesi elektrik tesisatı içinde oluşabilecek sorunlarda esenlik problemlerine ve daha fazlasına sebep olabilmektedir. Bundan ötürü uyulması ihtiyaç duyulan kurallar içinde yer almaktadır. Kazan dairesi elektrik tesisatı kuralları: Kazan dairelerinde sadece kazanlarla alakalı panoların yer alması gerekmektedir. Cihazlar için lüzumlu enerjinin öğrenileceği elektrik panosu ETANJ tipinde EX-PROOF olmalıdır. Kazan dairesi içinde yer edinen tenvir sistemleri tavandan 50 santimetre aşağı sarkacak biçimde olmalıdır. Elektrik dağıtım panosu kazan dairesi haricinde ise pano ve aksesuarların ex-proff olması yükümlülük değildir. Cebri havalandırma lüzumlu olan kazan dairelerinde fan motoru brülör kumanda sistemi ile yapılmalıdır. Fan motorunun kumanda sistemi ile paralel emek vermesi arızalarda brülörün otomatikman dönem dışı kalmasını sağlamalıdır. Yapı içinde yer edinen her kazan dairesi için 20 ohm sınırı ve altında hususi topraklama sistemleri yer almalıdır. Kazan dairesi içinde kazan ve kazana ilişkin olan çelik bacalar için topraklama tesisatının 1 adet olması ehil olacaktır.Kazan Dairesi Baca Bağlantı Kuralları Kazan dairesinde bazı baca rabıta kuralları bulunmaktadır. Bu kurallar ehemmiyet arz ettiğinden ötürü da iyi bir biçimde bilinmelidir. Kurallar ise aşağıdaki gibidir: Kazanlarda duman kanalının boyu baca yüksekliğin çeyreğinden daha çok olmamalıdır. Baca ile kazan arasındaki duman uzunluğu oldukça fazla ise baca çekiş gücü azalacağından ötürü yanma ayarı yapılamaz. Baca ile kazan arasındaki atık gaz borusunun en düşük mesafesi kazanın eni kadar olmalıdırına kapalı genleşme tankı ile kazan arasındaki boru içinde vana olmaması gereklidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

porno - istanbul escort
casino siteleri