Su Kaçağı | Petek Temizliği

Robotla Tıkanıklık Açma | Kombi Petek Temizliği Acil Su kaçağı ve tıkanıklık açma için %100 garantili hizmet...

Ersoylar Tesisat, İstanbul genelinde su kaçağı tespiti, tıkalı gider açma, petek temizliği ve kombi bakım tamir servisi konularında profesyonel olarak garantili hizmet vermektedir. Siz de bizleri tercih ederek su tesisatçı bulma kolaylığu ile uygun fiyat garantisini kaçırmamış olursunuz.

Kaskad Sistemi Nedir ?

İçeriği Puanla

Kaskad Sistemi Nedir? Çok kattan oluşan binalarda yahut sitelerde tercih edilen merkezi ısıtma sistemine kaskat sistemi denir. Bu sistem tek döşemeli olarak kullanılan yoğuşmalı kazan sisteminin de avantajlı bir alternatifidir. Bu sistemde birden fazla yoğuşmalı kombi kullanılır. Kontrol modülü ile birbirine bağlanan kombilerin bereketli bir halde çalışmasını bu sistem sağlar. Bu sistem tek döşemeli kazan sistemlerine bakılırsaoldukca daha ekonomik olacaktır.Birden fazla yoğuşmalı kombinin yer almış olduğu kaskad sistemi ekonomik bir emek harcama sistemine sahiptir. Örneğin bir binanın 800000 kcal enerji ihtiyacı bulunduğunu varsayalım. Tek döşemeli bir yoğuşmalı kazan sistemi tercih edecek kişiler 800000 kcal enerji elde eden tek kazan kullanılırlar. Kaskat sistemlerinde ise 100000 kcal enerji elde eden 8 tane kombi kullanılır. Binanızda ancak 100000 kcal enerji ihtiyacı varsa tek kombinin emek harcamasıehil olacaktır. 400000 kcal enerji ihtiyacı oluştuğunda 4 tane kombi devreye girer. Ancak tek döşemeli yoğuşmalı kazan kullananlarda 100000 kcal enerji ihtiyacı için bile 800000 kcal’lik kazanın hepsi devreye girmesi gereklidir.

İstenilene sıcaklığa erişmeesnasında kaskad sistemleri içindeilkin tek bir kombi devreye girer. Bu kombi kifayetsiz kaldığında ikinci kombi çalışmaya başlar. İhtiyaca bakılırsaöteki kombiler sıra ile çalışmaya başlar. Bu sistemlerde tüm bacalar birbirine bağlanabilir. Ya da ayrı ayrı baca linkleri yapılabilir. Sistemin en mühim özelliklerinden biri de minimum 2 en oldukca 25 kombiye kadar çalışabilir olmasıdır.Sistemin öteki sistemlere bakılırsaoldukcamühim avantajları bulunur. Bunları şöyleki sıralayabiliriz. Sıralı bir halde çalışan yoğuşmalı kombiler, istenilen sıcaklığa erişmede muayyen bir düzende devreye girerler. Yani kaskad sistemi şeması içindetüm kombiler aynı anda çalışmaz. Sistem içerisindeki kombiler eşit miktarlarda çalışır. Yani her vakit ilk sırada yer edinen kombi çalışmaz. 24 saatte bir kombi emek harcama sırası değişir. Bu halde kombilerin yıpranma oranları eşitlenir. Pompaların oldukcaminik olmasından ötürü elektrik tüketimi en azölçüde olur.

Kaskad Ne İşe Yarar ?

Sistem genel hatlarıyla oldukca azca yer kaplar. * Sistem içindeki emek verme mantığında alev sıcaklığı oldukca düşük ayardadır. Bu da ekonomik oranlarda doğalgaz tüketimi elde etmenizi sağlar. * Cihazlar bulunan su kütlesinin düşük olması nedeni ile kısa müddette istenilen sıcaklığa ulaşılabilir. * Sistem yedekli emek verme prensibine sahiptir. Bu da herhangi bir arıza niteliğinde öteki kombilerin etkilenmesinin önüne geçer. Arızalanan kombi dönem dışı kalır. Ve anında öteki kombi devreye alınır. * Normalinde çelik kazanlarda emek verme sıcaklığı 70 aşama olmalıdır. Bu sıcaklığın dibine düşüldüğünde yoğuşma sebebi ile kazanlarda çürüme olabilir. Ancak kaskad sistemi projesi içinde emek verme sıcaklığı 30- 60 aşama arasındadır. Bu tür bir sıkıntı ile karşılaşılmaz. * Arıza harcamaları düzgüsel kazan sistemlerine bakılırsa daha düşüktür. Özellikle kaskad sistemi bakımı periyodik olarak yapıldığında uzun ömürlü ve ekonomik bir emek verme şekli elde edebilirsiniz. Kaskat sistemlerinin bir öteki pozitif yanları ise bacadan atılan sıcak havayı hususi eşanjör sistemi yardımıyla buradaki ısıyı geri dönüş suyunu ısıtmakta kullanarak tutum sağlanmasıdır. kaskad sistemi şeması projeye bakılırsa değişim gösterir binanın yapısına bakılırsa çizilen kaskad sistemi projesi sonrası şema ortaya çıkartılır.Kaskad sistemi; sitelerde yada oldukca kattan oluşan binalarda kullanılan merkezi ısıtma sistemidir. Tek döşeme yoğuşmalı kazan sistemine alternatif bir sistemdir. Birden fazla yoğuşmalı kombi, test modülü aracılığı ile birbirine bağlanarak emek harcaması sağlanan bir sistemdir. Tek döşemeli yoğuşmalı kazan sistemine bakılırsa daha ekonomik bir sistemdir.Kaskad sisteminin birden fazla yoğuşmalı kombinin birbirine bağlanması ile yapıldığını belirtmiştik. Örnekle açıklamak gerekirse; binanın ihtiyacı 600000 kcal olsun diyelim. Tek döşemeli yoğuşmalı kazan sisteminde 600000 kcal’lik tek kazan gereklidir. Ancak kaskad sisteminde; 100000 kcal’lik 6 tane kombi gereklidir. Binada ancak 100000 kcal’lik sıcaklık gerekiyorsa tek kombinin emek harcaması yeterlidir. Ancak 300000 kcal’lik bir ısıya gereksinim olduğunda 3 kombi devreye girer. Tek döşemeli yoğuşmalı kazan kullanılan sistemlerde, 100000 kcal’lik sıcaklık için yada 600000 kcal’lik sıcaklık için de kazanın tamamının emek harcaması gerekir. Kaskad sisteminde, istenilen sıcaklığa ulaşmak için ilkin tek kombi çalışır.

Tek kombi kifayetsiz kalmış olduğu durumda otomatikman ikinci kombi devreye girer, bu halde duruma bakılırsa sırasıyla öteki kombiler devreye girer. Kaskad sisteminde, tüm bacalar birbirine bağlanabildiği şeklinde duruma bakılırsa kombilere ayrı ayrı baca linkleri da yapılabilir. Ayrıca kaskad sistemi minimum 2 kombi en çokca 25 kombiye kadar çalışabilir.Yoğuşmalı kombiler sıralı bir halde çalışmaktadır. İstenilen sıcaklığın elde edilmesi için kombiler belli bir düzende devreye girer, tüm kombilerin aynı anda emek harcaması laf mevzusu değildir. Bütün kombiler eşit oranda çalışmaktadır. Her vakit en baştaki kombi çalışmaz, 24 saatte bir kombi emek verme sırası otomatikman değişerek tüm kombilerin eşit halde emek harcaması sağlanır. Böylece kombilerin yıpranma oranları eşitlenmiş olur. Elektrik tüketimi en az seviyededir. Bunun sebebi pompaların oldukca minik olmasından kaynaklanır. Tek döşeme yoğuşmalı kazanın aksine, kaskad sistemi oldukca azca yer kaplar. Çok düşük alev sıcaklığına haiz olduğundan, doğalgaz tüketimi en az seviyededir. Kısa müddette istenilen sıcaklığa ulaşmaktadır. Bunun nedeni cihazlarda bulunan su kütlesinin düşük olmasıdır. Kaskad sistemi her vakit yedeklidir. Bir kombinin arıza durumuna geçmesi sistemin çalışmasını etkilemez. Elektronik beyin yardımıyla, arıza durumuna geçen kombi dönem dışı bırakılır öteki kombi devreye girer. Çelik kazanlarda emek verme sıcaklığı 70 °C dir. Bu sıcaklığın dibine düştüğünde yoğuşma meydana gelir ve böylece kazanın çürümesi laf mevzusu olabilir. Kaskad sistemde ise emek verme sıcaklığı 30-60 °C dir. Kazan sistemine bakılırsa kaskad sisteminde arıza harcamaları daha düşüktür.Isıtma soğutma tesisatları bakımlarının tertipli olarak yapılması ihtiyaç duyulan sistemlerdir. Kat kaloriferi kombili sistem ve merkezi sistem ısıtmalarda bu bakımlar farklı şekillerde yapılır.

Kaliteli Kombi Servisi

Her Evde Kaskad Olmalı Mı ?

Merkezi sistem ısıtmalarda kendi aralarında ayrılır. Kaskat ısıtma sistemi bakımı en zor olanıdır. Çünkü bu sistemde bir kaç kombi çalışır ve hepsinin kontrolü yapıldığından bakımı daha zor ve uzun sürer.Bu sistem merkezi ısıtmalarda kullanılan kazan dairesinin yerini alan aynı rolü icra eden bir sistemdir. Bir tane kazanın vereceği ısıyı bir kaç kombiyi birbirine bağlayarak elde edebiliriz. Bu sistemin öteki adı de yoğuşmalı kaskat sistemidir.Bu sistem kazan yerine kullanılır. Kazan dairesi oluşturmak ve kazan harcamaları daha pahalıya geldiği için kaskat sistemi tercih edilir. Bu sistem hem de doğalgaz tasarrufu da sağlar. Sistemde bütün kombiler bir beyine bağlanarak kontrollü olarak emek harcaması sağlanır. Yan yana kurulan kombiler birbirine bağlanır ve istenilen kalorifer suyu sıcaklığına ulaşmak için ilk önce ilk kombi çalışır. Eğer ilk kombi istenilen müddette bu suyu ısıtmıyor ise ikinci kombi devreye girer. Sistemin ebatlarına bakılırsa kombi sayısı olur ve otomatikman devreye girer, dönem dışı olurlar. Sistemde gereğinden fazla gaz harcanmaz. Ancak merkezi ısıtma kazanla sağlanıyorsa kaskat sistemi kadar detaycı olmadığından daha çok doğalgaz sarfiyatı olacaktır.Öncelikle yukarıda bahsettiğimiz şeklinde mutlaka kazan olan bir ısıtma sistemine oldukca daha azca yakıt tüketir. Sistemde herhangi bir arıza olması niteliğinde ısıtma kesilmez bundan dolayı öteki kombi devreye girer. Kazan olan sistemde ise kazan durunca sıcaklık tamamen kesilir. Özellikle bu mevzuda sağlamış olduğu imkanla oldukca ön plana çıkan bir sistemdir. Çalıştırıldığı anda oldukca acele ısıtma sağlar, kazan sisteminde bu ısıtma daha yavaş olur. Kazan dairesinin maliyetine bakılırsa kaskat sistemi daha düşük maliyette’dir.Kazan dairesi oluşturmak masraflı olduğundan tercih edilen kaskad sistemi, hem de doğalgaz tasarrufu da sağlar. Kaskad sisteminde bütün kombiler birbirine bağlanarak tek bir beyin ile emek harcaması sağlanır. Bu sistemde evvela ilk kombi çalışır ve su ısı seviyesi istenilen seviyeye gelmezse öteki kombi otomatikman devreye girer. Kombi sayısı sistemin ebatlarına bakılırsa belirlenir. Sistemde gereğinden fazla doğalgaz harcanmaz. Isıtma konvansiyonel kazan sistemleri ile sağlandığında, kaskad kadar ayrıntılı bir sistem olmadığı için gaz sarfiyatı da fazla olur. Konvansiyonel sistemlere bakılırsa oldukca düşük baca gazı sıcaklıkları yardımıyla baca kayıpları da en az seviyededir. Kaskad sisteminde bir arıza olduğunda ısıtma tamamen durmaz ve sistem öteki cihazlarla çalışmaya devam eder.Sitelerde ve oldukca kattan oluşan binalarda kullanılan bir merkezi ısıtma sistemi olan Kaskad sistemi, tek döşeme yoğuşmalı kazan sistemine alternatif bir sistemdir. Tek döşemeli kazan sistemine bakılırsa oldukca daha ekonomik olan bu sistemde, birden fazla yoğuşmalı kombi, test modülü aracılığı ile birbirine bağlanılarak kullanılır.Kaskad kazanlar, yanma kararı olup biten baca gazı içerisindeki su buharını yoğunlaştırarak, buharın arasında bulunan suyu, enerjiyi ısıtma sistemine aktarır. Bu sayede aynı miktardaki yakıttan daha çok enerji elde edilen olur. Kaskad kazan, zeki kumanda panelleri ile test edilir. Anlık ısıtma ihtiyacını takip eden kumanda panelleri, bu ihtiyaca karşılık, çıkış suyu sıcaklığını ve kazan kapasitesini hesaplayarak işletim yapar. Kumanda panelleri kazanları muayyen bir sıra mantığına bakılırsa işletime alır. Bunun yanı sıra, dış hava sıcaklığını da dikkate alarak ısıtma yükünü hesaplar. Bu sayede tek noktadan sistemin bereketli olarak çalışmasını sağlar.Enerji ekonomisi merkezi ısıtma sistemlerinde giderek artan bir ehemmiyet kazanmıştır. Yeni yönetmelikler ve standartlar ile kullanıcılar, daha bereketli ve ekonomik sistemleri tercih etmeleri mevzusunda bilinçlendirilmektedir. Kaskad sistemi her türlü ısınma ihtiyacına bakılırsa ekonomik ve bereketli ısıtma çözümleri sunmaktadır. Kaskad sistemleri, azca yer kaplaması ile yer problemi olan binalarda büyük avantaj sağlamaktadır. Kaskad sistemi ilk kurulum maliyeti düşünüldüğünde klasik kazan sistemine bakılırsa daha fazladır. Ancak, yoğuşma teknolojisi yüksek enerji tasarrufu sağladığından oldukca kısa bir müddette bu maliyeti amorti etmektedir. Kaskad sistemi tutarları mevzusunda Üçay Mühendislik olarak müşterilerimize en müsait fiyatlarda hizmet vermekteyiz. Firmamızın yazışma bilgilerinden bize ulaşarak Kaskad sistemi tutarları ile alakalı malumat alabilirsiniz.oldukca kattan oluşan binalarda veya sitelerde kullanılan merkezi ısıtma sistemidir. Genellikle tek döşeme yoğuşmalı kazan sistemlerine alternatif bir sistemdir. Birden fazla test modülü aracılığı ve yoğuşmalı kombi ile birbirine bağlanıp emek verme elde eden bir sistemdir.

Bu tür yoğuşmalı kazanlar tek döşemeli yoğuşmalı kazan sistemine bakılırsa daha ekonomiktir.Birden fazla yoğuşmalı kombinin birbirine bağlanması ile meydana getirilen bir sistem bulunduğunu belirtmiştik. Örneğin; bir binanın ihtiyacı 500000 kcal bulunduğunu varsayalım. Tek döşemeli yoğuşmalı kazan sisteminde 500000 kcal’lik tek kazan gerekmektedir. Fakat kaskad sisteminde, 100000 kcal’lik 5 tane kombi gerekmektedir. Tek kombinin emek harcaması için ise binada ancak 100000 kcal’lik sıcaklık ehil olacaktır. Ancak 200000 kcal’lik bir ısıya gereksinim var ise 2 kombi devreye girecektir. Tek döşemeli yoğuşmalı kazan kullanılan sistemler 100000 kcal’lik sıcaklık için veya 500000 kcal’lik sıcaklık için de kazanların tamamının emek harcaması gerekmektedir. İstenilen sıcaklığa ulaşmak için kaskad sisteminde ilkin tek kombi çalışır. Tek kombinin kifayetsiz olduğu durumlarda ikinci kombi devreye girecektir ve bu halde sırasıyla öteki kombiler de devreye girer. Kaskad sistemlerinde bütün bacalar birbirine bağlandığı şeklinde zaman zaman de ayrı ayrı baca bağlantısı da yapılmaktadır. Son olarak kaskad sistemi minimum 2 kombi, en çokca da 25 kombiye kadar çalışabilir.Yoğuşmalı kombiler sırasıyla çalışmaktadır. İstenilen ısı elde edilene kadar kombiler muayyen aralıklarda devreye girecektir ve tüm kombilerin aynı anda emek harcaması da laf mevzusu dahi değildir. Kombilerin hepsi eşit oranda çalışır, her vakit en baştaki kombi çalışmaz, otomatikman 24 saatte bir kombi emek verme sırası değişmiş olur ve böylelikle kombilerin hepsi eşit halde çalışır. Böylelikle kombilerin yıpranma süreleri eşitlenir. Elektrik tüketiminin en az ölçüde olması da pompaların oldukca minik olmasından kaynaklıdır. Kaskad sistemi tek döşemeli yoğuşmalı kazanın aksine azca yer kaplamaktadır. Doğalgaz tüketimi de oldukca düşük alev sıcaklığına haiz olduğu için en az seviyededir. İstenilen sıcaklığa kısa müddette ulaşır. Bunun sebebi ise cihazlarda bulunan su kütlesinin düşük olmasıdır. Kaskad sistemi her vakit yedekli olduğu için kombi arıza durumlarında sistem emek harcaması etkilenmez. Elektronik beyin yardımıyla, arıza olduğu durumlarda kombi dönem dışı bırakılır ve öteki kombi otomatikman devreye girer. Çelik kazanlarda 70 derecede emek verme sıcaklığı vardır. Bu sıcaklığın dibine düşerse yoğurma meydana gelmekte ve kazan zaman içinde çürümektedir. Fakat kaskad sisteminde ısı 30-60 derecedir. Arıza harcamaları da kazan sistemine bakılırsa kaskad sisteminde daha düşüktür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

porno - istanbul escort
casino siteleri